Qualitat

QUALITAT

FAYME situa el seu nivell de qualitat en l’absoluta satisfacció dels clients, un objectiu que persegueix i assoleix oferint preus competitius i adequant-se a les necessitats de cada projecte i als terminis establerts.

Tot plegat, seguint el que estipula la Norma UNE EN ISO 9.001 2.015

POLÍTICA INTEGRADA

FAYME2 dirigeix totes les seves activitats amb l’objectiu de subministrar serveis que no només compleixin amb les exigències dels nostres clients, sinó que fins i tot superin les seves expectatives. Per a això, l’organització manté la ferma convicció que és necessari mantenir la integritat dels seus treballadors, l’acompliment ambiental i el de la SST,  com a premissa per a la consecució dels objectius del SIG, programes i metes per als quals aquesta Política, n’és el marc de referència.

 

 • Missió: “FABRICACIÓ D’ACCESSORIS I MOBLES METÀL·LICS ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA “DISSENY MODULAR”
 • Visió: Ser reconeguda com una empresa que brinda la major satisfacció a les seves parts interessades
 • Valors:
  • Íntegres: La transparència i honestedat regeixen totes les nostres relacions.
  • Servicials: Compromesos amb la satisfacció, a llarg termini, dels nostres clients.
  • Innovadors: Enfocats en la qualitat i millora contínua dels treballs que realitzem.
  • Respectuosos: Valorem a totes les nostres parts interessades, el medi ambient, així com els riscos dels nostres treballadors

 

Per a això estableix les línies de referència següents:

 • Mantenir una actitud de col·laboració amb els clients, entitats, persones i, en general, amb tots aquells integrants de la societat que es veuen involucrats d’alguna forma en l’activitat de l’empresa i per als quals aquesta desitja satisfer les seves necessitats i expectatives.
 • Establiment d’objectius, programes i fites, enfocats a l’augment de la millora contínua dels processos, la seguretat i salut dels treballadors i la preservació del medi ambient.
 • Assegurar el compliment legal de tots els requisits legals, així com d’altres que l’organització subscrigui
 • Considerar les persones i la seva motivació, com a font essencial en la consecució de la millora contínua de l’organització i és per això que fomenta les iniciatives personals, la formació, l’aprenentatge, i el treball en equip en cadascuna de les seves àrees.
 • Mantenir definits tots els processos, la seva avaluació i millora contínua per tal de garantir el major grau de compliment dels requisits que li són demandats pels seus clients, l’administració i la societat en general. A tal efecte, promou actituds proactives en la seva organització i tècniques per a la prevenció d’errors.
 • Mantenir una actitud de col·laboració amb els seus proveïdors i treballar conjuntament amb ells per aconseguir la qualitat dels productes/serveis adquirits, tenint en compte les necessitats i expectatives dels nostres propis clients.

 

La Gerència de  FAYME2 adquireix els següents compromisos:

 • Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos específics pertinents al context de l’ organització.
 • Compromís de la millora contínua del sistema de gestió ambiental per a la millora de l’acompliment ambiental.
 • Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables, per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball.
 • Compromís d’eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST.
 • Compromís de la millora contínua del sistema de SST.
 • Compromís per a la consulta i la participació dels treballadors, i quan n’ hi hagi, dels representants dels treballadors.
 • Posar a disposició del client tots aquells recursos que siguin necessaris per a la consecució de la major qualitat dels nostres productes i serveis, amb la major seguretat, tant per a les persones que hi intervenen com per al medi ambient.

 

La Gerència de  FAYME2  assegura que aquesta Política Integrada és apropiada al propòsit, grandària i context de la nostra organització, i a la naturalesa específica dels nostres riscos per a la SST i el Medi Ambient, i les nostres oportunitats per a la SST i per al Medi Ambient

La Gerència garanteix que aquesta política és entesa, aplicada i revisada per tal d’assegurar la seva adequació continuada i mantinguda per tot el personal i que disposa, a tals efectes, dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

Alta Direcció 14.12.2021